+48 59 8 115 073 zupzb@wp.pl

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie

Aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZERWY W DOSTAWIE WODY CZERWIENIEC i PIASECZNO

KOMUNIKAT CZERWIENIEC
KOMUNIKAT PIASECZNO

KOMUNKAT W SPRAWIE PRZERWY DZIAŁANIA KANALIZACJI GŁUSZYNKO, GŁUSZYNO, GRAPICE


KOMUNIKATKOMUNIKAT O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY
Informujemy, że w dniu 15.09.2017r. od godz.8:00 do godz. 12:00 w Potęgowie na ulicach Wiejska, Szkolna, Głuszyńska, Szeroka oraz w Nowym Skórowie nastąpi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy.KOMUNIKAT O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY
Unformujemy, że w związku z potrzebą wymiany zaworu głównego w budynku nr 34 w Łupawie nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 27 lipca od godz. 7:00 do godz. 11:00. Najbliższy punkt poboru wody (zdrój uliczny) znajduje się w Malczkowie po prawej stronie drogi dojazdowej do tartaku, przed bramą wjazdową do firmy Alunofenotherm. Za utrudnienia przepraszamy.


 
PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI GROBÓW NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W POTĘGOWIE I W ŁUPAWIE
Przypominamy, że groby ziemne oraz rezerwacje miejsc grzebalnych na cmentarzach komunalnych podlegają opłatom za przedłużenie ich ważności, po upływie 20 lat od pochowania lub wykupu, zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 ze zm.).  

W przypadku zaniechania  dokonania stosownej opłaty, groby podlegają likwidacji na zasadach określonych w Regulaminie cmentarzy komunalnych.
Osoby posiadające dokumenty potwierdzające prawa do dysponowania miejscem grzebalnym, prosimy o zgłoszenie się w siedzibie Zakładu, celem złożenia zastrzeżenia przeciwko ponownemu użyciu danego grobu ziemnego do pochowania i dokonania opłaty za przedłużenie ważności grobu. 

Dodano: 28.10.2016r.


INFORMACJA O STAWKACH OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI NA OKRES OD 01.01.2016R. DO 31.12.2016R.

Informujemy, że od miesiąca stycznia 2016r. zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za wodę i ścieki (podstawa prawna: Uchwała Rady Gminy Potęgowo z dnia 13.11.2015r. Nr XV/98/2015).

ceny wody i ścieków

Uchwała Nr XV982015

BUDOWA PARKINGU PRZY KOŚCIELE W SKÓROWIE
Zdjęcie-0080
W miesiącu październiku br. zakończone zostały prace związane z wykonaniem utwardzonego parkingu przy kościele w Skórowie. W ramach inwestycji  wykonano nawierzchnię z kostki brukowej oraz płyty MEBA o łącznej powierzchni 1000 m2 .
Dodano:02.11.2015r. ESPODAJ ADRES E-MAIL, BY OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O PLANOWANYCH PRZERWACH W DOSTAWIE WODY!!!
Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia systemu powiadamiania Odbiorców usług o planowanych przerwach w dostawie wody, udostępniliśmy usługę elektronicznego powiadamiania.
W celu otrzymywania informacji wystarczy podać adres e-mail (w siedzibie Zakładu lub elektronicznie na adres zupzb@wp.pl).

KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZENIA POBORU WODY
NA CELE INNE NIŻ SOCJALNO-BYTOWE

Informujemy, że z uwagi na ograniczoną wydajność ujęć wodnych na terenie gminy Potęgowo oraz konieczność zapewnienia dostaw wody na cele socjalno-bytowe mieszkańców, wprowadza się ograniczenie poboru wody z wodociągów publicznych  na cele takie jak:
- podlewanie ogrodów, sadów, trawników,
- napełnianie basenów,
- w szczególności do zabiegów chemizacyjnych upraw rolniczych.
Ograniczenie poboru wody obowiązuje w godzinach od 6.00 do 22.00.


MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MALCZKÓWKU I W RADOSŁAWIU
W libcu br.
Zakład Usług Publicznych w Potęgowie wykonał zadanie inwestycyjne zlecone przez Gminę Potęgowo pn. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Malczkówko. W ramach inwestycji na odcinku 360 mb wykonano nawierzchnię z kruszywa drogowego. W miesiącu sierniu planowane jest wykonanie modernizacji drogi gminnej gruntowej w Radosławiu na odcinku ok. 800 m.
20150702_093935

REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W RĘBOWIE
W czerwcu br. wykonano remont sieci wodociągowej w miejscowości Rębowo na odcinku od  hydrofornii do lokalnego gospodarstwa. W ramach remontu wymieniono 100 mb sieci wodociągowej. Wykonanane prace pozwoliły na zwiększenie ciśnienia wody w sieci i eliminację przerw w dostawie wody w okresach chemizacji upraw.

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA USŁUGOWO-PRZEMYSŁOWEGO W POTĘGOWIE - UL. PRZEMYSŁOWA
W czerwcu br. Zakład Usług Publicznych w Potęgowie wykonał zadanie inwestycyjne zlecone przez Gminę Potęgowo pn. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej na terenie WOU-P w Potęgowie - ul. Przemysłowa. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych JOMBO o długości 352 mb.

 


Brak elementów do wyświetlenia

Aktualności
Partnerzy