+48 59 8 115 073 zupzb@wp.pl

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie

Telefony alarmowe

Telefony alarmowe:

602 742 143 - Wojciech Kostuchowski  - kierownik działu oczyszczalni i hydroforni,
zakres zgłoszeń: wodociągi, kanalizacje,cmentarze komunalne
604 141 522 - Jarosław Dąbrowski - kierownik robót budowlanych,
zakres zgłoszeń: drogi gminne, ciepłownictwo, gospodarka mieszkaniowa
608 009 459 - Elżbieta Kędra - specjalista ds. komunalnych,
zakres zgłoszeń: utrzymanie czystości i porządku w gminie
660 732 395 - Elwira Szewczyk - dyrektor.
 


Brak elementów do wyświetlenia

Aktualności
Partnerzy