+48 59 8 115 073 zupzb@wp.pl

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie

Aktualności

 
KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZERWY W DOSTAWIE WODY
Z WODOCIĄGU W MALCZKOWIE
INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 24 WRZEŚNIA 2019R. W GODZINACH OD 8.00 DO 15.00 NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY Z WODOCIĄGU GMINNEGO W MALCZKOWIE ZWIĄZANA Z OKRESOWĄ KONTROLĄ ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH PROWADZONĄ PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.


NOWE STAWKI OPŁAT
ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZY KOMUNALNYCH W POTĘGOWIE ORAZ W ŁUPAWIE
Na mocy Uchwały nr VII/61/2019 Rady Gminy Potęgowo z dnia 21 marca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/47/2011 Rady Gminy Potęgowo z dnia 30 marca 2011r. „w sprawie wprowadzenia Regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Potęgowo” oraz ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i ich urządzeń na terenie Gminy Potęgowo, od maja br. obowiązują nowe stawki opłat za tzw. usługi cmentarne. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 15 kwietnia 2019r. pod pozycją 1850.

Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i ich urządzeń na terenie gminy Potęgowo.
 
I. Opłata za miejsce grzebalne na okres 20 lat
1. Grób ziemny pojedynczy -1,0 m x 2,0 m 364,00 zł netto
2. Grób ziemny dziecinny (do 6 lat) – 0,6 m x 1,2 m 228,00 zł netto
3. Grób ziemny urnowy – 0,5 m x 0,5 m 228,00 zł netto
4. Grób ziemny rodzinny pionowy (głębinowy) – 1,0 m x 2,0 m 546,00 zł netto
5. Grób ziemny rodzinny poziomy (2 miejsca grzebalne obok siebie)– 1,8m x 2,0m 660,00 zł netto
II. Opłata za miejsca grzebalne murowane
1. Grób murowany pojedynczy – 1,0 x 2,2 m 869,00 zł netto
2. Grób murowany rodzinny pionowy (głębinowy) – 1,0 m x 2,2m 1411,00 zł netto
3. Grób murowany rodzinny poziomy – 1,8 x 2,2 m 1511,00 zł netto
III. Opłata za przedłużenie ważności grobów ziemnych na następne 20 lat
1. Przedłużenie ważności grobu ziemnego pojedynczego 346,00 zł netto
2. Przedłużenie ważności grobu ziemnego dziecinnego i urnowego 218,00 zł netto
3. Przedłużenie ważności grobu ziemnego rodzinnego pionowego 526,00 zł netto
4. Przedłużenie ważności grobu ziemnego rodzinnego poziomego 640,00 zł netto
IV. Opłata za rezerwację
1. Rezerwacja miejsca na grób ziemny pojedynczy na 20 lat 567,00 zł netto
2. Rezerwacja miejsca na grób ziemny urnowy na 20 lat 354,00 zł netto
3. Rezerwacja miejsca na grób murowany pojedynczy 874,00 zł netto
4. Rezerwacja miejsca na grób rodzinny ziemny pionowy na 20 lat 860,00 zł netto
5. Rezerwacja miejsca na grób rodzinny ziemny poziomy na 20 lat 960,00 zł netto
6. Rezerwacja miejsca na grób rodzinny murowany pionowy 1458,00 zł netto
7. Rezerwacja miejsca na grób rodzinny murowany poziomy 1558,00 zł netto
 e-faktura - zmień fakturę papierową na elektroniczną
Informujemy, że od miesiąca marca 2019r. istnieje możliwość korzystania z faktur wysyłanych i przesyłanych w formie elektronicznej. Faktura elektroniczna zastępuje tradycyjną fakturę papierową i posiada taką samą wartość prawną jak dokument papierowy. Aby zacząć korzystać z e-faktur należy wypełnić formularz "Akceptacja wystawiania i przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej" i dostarczyć go do siedziby Zakładu.
Zapraszamy do skorzystania z usługi.

Akceptacja e-faktury- plik do pobrania

 
INFORMACJA W SPRAWIE NOWEJ TARYFY NA DOSTAWĘ CIEPŁA Z GMINNEJ KOTŁOWNI W POTĘGOWIE obowiązującej od dnia 01.03.2019r.
Zarządzenie Wójta w sprawie taryf na dostawę ciepła


INFORMACJA W SPRAWIE CEN WODY I ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 11.06.2018R.
Cena  za 1 m3 wody 2,63 zł netto 2,84 zł brutto
Cena za 1 m3 ścieków 3,85 zł netto 4,16 zł brutto

 
Opłata abonamentowa gospodarstwa domowe              netto             brutto
odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza              3,20 zł             3,46 zł
odbiorcy rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody              2,97 zł             3,21 zł
Opłata abonamentowa pozostali odbiorcy    
odbiorcy rozliczani na podstawie odczytu wskazań wodomierza               4,18             4,51
odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm zużycia wody               3,77             3,49

obowiązujące stawki za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Dodano: 11.06.2018 Elwira Szewczyk
 

 
 INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG PUBLICZNYCH Z.B. W POTĘGOWIE
INFORMACJA RODO
Dodano 23.05.2018r. MW


DECYZJA DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY POTĘGOWO
Decyzja Dyrektora RZGW w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Dodano:15.05.2018r. ES

PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI GROBÓW NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W POTĘGOWIE I W ŁUPAWIE
Przypominamy, że groby ziemne oraz rezerwacje miejsc grzebalnych na cmentarzach komunalnych podlegają opłatom za przedłużenie ich ważności, po upływie 20 lat od pochowania lub wykupu, zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 ze zm.).  

W przypadku zaniechania  dokonania stosownej opłaty, groby podlegają likwidacji na zasadach określonych w Regulaminie cmentarzy komunalnych.
Osoby posiadające dokumenty potwierdzające prawa do dysponowania miejscem grzebalnym, prosimy o zgłoszenie się w siedzibie Zakładu, celem złożenia zastrzeżenia przeciwko ponownemu użyciu danego grobu ziemnego do pochowania i dokonania opłaty za przedłużenie ważności grobu. 

Dodano: 28.10.2016r. 
PODAJ ADRES E-MAIL, BY OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O PLANOWANYCH PRZERWACH W DOSTAWIE WODY!!!
Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia systemu powiadamiania Odbiorców usług o planowanych przerwach w dostawie wody, udostępniliśmy usługę elektronicznego powiadamiania.
W celu otrzymywania informacji wystarczy podać adres e-mail (w siedzibie Zakładu lub elektronicznie na adres zupzb@wp.pl).

KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZENIA POBORU WODY
NA CELE INNE NIŻ SOCJALNO-BYTOWE

Informujemy, że z uwagi na ograniczoną wydajność ujęć wodnych na terenie gminy Potęgowo oraz konieczność zapewnienia dostaw wody na cele socjalno-bytowe mieszkańców, wprowadza się ograniczenie poboru wody z wodociągów publicznych  na cele takie jak:
- podlewanie ogrodów, sadów, trawników,
- napełnianie basenów,
- w szczególności do zabiegów chemizacyjnych upraw rolniczych.
Ograniczenie poboru wody obowiązuje w godzinach od 6.00 do 22.00.


 


Brak elementów do wyświetlenia

Aktualności
Partnerzy