+48 59 8 115 073 zupzb@wp.pl

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie

Dokumenty

1. Cmentarze
Uchwała opłaty cmentarne
Ucwała regulamin cmentarzy 2011r2. Czynsze
pozostałe czynsze
stawka czynsz mieszkaniowy
3. Regulamin dostarczania ciepła
regulamin_dostarczania_ciepła
zarządzenie

4. Regulamin dostarczania wody
regulamin_dostarczania_wody
uchwała_dostarczanie wody

5. Taryfy dostaw ciepła
taryfy_dostaw_ciepła
zarządzenie_dostawy_ciepła

6. Regulamin organizacyjny ZUP
regulamin_organizacyjny
zarządzenie_regualmin_organizacyjny

7. Plombowanie wodomierza
7.a Ponowne podłączenie do sieci wodociągowej
7.b Uchwała w sprawie taryfy na ścieki
7.c Zarządzenie w sprawie opłat za ścieki

Program zagospodarowania zasobem mieszkaniowym

Stawki transportu

Aktualności
Partnerzy