+48 59 8 115 073 zupzb@wp.pl

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie

PL

Witamy na stronie Zakładu Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie!

Zakład Usług Publicznych w Potęgowie jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie zakładu budżetowego, powołaną na mocy Uchwały Rady Gminy Potęgowo nr VII/28/94 z dnia 19 grudnia 1994r. Do zadań Zakładu należy zarządzanie
i administrowanie składnikami trwałego majątku gminy oraz wykonywanie zadań
o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności Gminy Potęgowo w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych o charakterze komunalnym.


Zakład Usług Publicznych Zakład Budżetowy
ul. Głuszyńska 10, 76-230 Potęgowo, tel/fax 598115073, e-mail:
zupzb@wp.pl

Aktualności
Partnerzy