+48 59 8 115 073 zupzb@wp.pl

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie

Cena wody i ścieków

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY CENY ZA DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW OD DNIA 24.01.2024r.
 
 
Na mocy decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie numer GD.RZT.70.119.2023.MW.4 zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Potęgowo na okres 3 lat informujemy, że od 24.01.2024r. zmianie ulegają ceny wody i ścieków. Poniżej przedstawiamy zestawienie cen i opłat.

Zestawienie cen i stawek opłat określonych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 24.01.2024r.
za okres 24.01.2024r. - 23.01.2025r.
Grupa odbiorców Klasyfikacja Rodzaje cen i stawka opłat Ceny netto Ceny brutto
Grupa I i II
gospodarstwa domowe
PKD
36.00. Z
cena wody (zł/m3) 3,35 3,62
Grupa IIII i IV
pozostali odbiorcy
PKD
36.00. Z
cena wody (zł/m3) 3,37 3,64
Grupa I
gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
PKD
37.00.Z
cena za odprowadzanie ścieków (zł/m3) 5,89 6,36
Grupa 1 - gospodarstwa domowe (odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani wg wskazań wodomierza)

Grupa 2 - gospodarstwa domowe (pozostali odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody)

Grupa 3 - pozostali odbiorcy (odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza)

Grupa 4 - pozostali odbiorcy (odbiorcy rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody)
  opłata abonamentowa miesięczna (zł/m-c) 4,42


4,934,66


3,82
4,77


5,325,03


4,13

za okres 24.01.2025r. - 23.01.2026r.
Grupa odbiorców Klasyfikacja Rodzaje cen i stawka opłat Ceny netto Ceny brutto
Grupa I i II
gospodarstwa domowe
PKD
36.00. Z
cena wody (zł/m3) 3,74 4,04
Grupa IIII i IV
pozostali odbiorcy
PKD
36.00. Z
cena wody (zł/m3) 3,76 4,06
Grupa I
gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
PKD
37.00.Z
cena za odprowadzanie ścieków (zł/m3) 6,32 6,83
Grupa 1 - gospodarstwa domowe (odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani wg wskazań wodomierza)

Grupa 2 - gospodarstwa domowe (pozostali odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody)

Grupa 3 - pozostali odbiorcy (odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza)

Grupa 4 - pozostali odbiorcy (odbiorcy rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody)
  opłata abonamentowa miesięczna (zł/m-c) 4,94


5,545,19


4,29
5,34


5,985,61


4,63

za okres 24.01.2026r.-23.01.2027r.
Grupa odbiorców Klasyfikacja Rodzaje cen i stawka opłat Ceny netto Ceny brutto
Grupa I i II
gospodarstwa domowe
PKD
36.00. Z
cena wody (zł/m3) 3,73 4,03
Grupa IIII i IV
pozostali odbiorcy
PKD
36.00. Z
cena wody (zł/m3) 3,75 4,05
Grupa I
gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
PKD
37.00.Z
cena za odprowadzanie ścieków (zł/m3) 6,20 6,70
Grupa 1 - gospodarstwa domowe (odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani wg wskazań wodomierza)

Grupa 2 - gospodarstwa domowe (pozostali odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody)

Grupa 3 - pozostali odbiorcy (odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza)

Grupa 4 - pozostali odbiorcy (odbiorcy rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody)
  opłata abonamentowa miesięczna (zł/m-c) 4,81


5,425,04


4,20
5,19


5,855,44


4,54


INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY CENY ZA DOSTAWĘ WODY I DBIÓR ŚCIEKÓW NA ROK 2018
 
 INFORMACJA


Zestawienie cen i stawek opłat określonych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 11.06.2018r.
Grupa odbiorców Klasyfikacja Rodzaje cen i stawka opłat Ceny netto Ceny brutto
Grupa I
gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
PKD
36.00. Z
cena wody (zł/m3) 2,63 2,84
Grupa I
gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
PKD
37.00. Z
cena za odprowadzanie ścieków (zł/m3) 3,85 4,16*
Grupa 1 - gospodarstwa domowe (odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani wg wskazań wodomierza)

Grupa 2 - gospodarstwa domowe (pozostali odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody)

Grupa 3 - pozostali odbiorcy (odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza)

Grupa 4 - pozostali odbiorcy (odbiorcy rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody)
  opłata abonamentowa miesięczna (zł/m-c) 3,20


2,974,18


3,49

 
3,46


3,214,51


3,77
* cena po uwzględnieniu dotacji z Urzędu Gminy


Zestawienie cen i stawek opłat określonych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
Grupa odbiorców Klasyfikacja Rodzaje cen i stawka opłat Ceny netto Ceny brutto
Grupa I
gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
PKD
36.00. Z
cena wody (zł/m3) 2,73 2,95
Grupa I
gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
PKD
37.00. Z
cena za odprowadzanie ścieków (zł/m3) 4,06 4,38*
Grupa 1 - gospodarstwa domowe (odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani wg wskazań wodomierza)

Grupa 2 - gospodarstwa domowe (pozostali odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody)

Grupa 3 - pozostali odbiorcy (odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza)

Grupa 4 - pozostali odbiorcy (odbiorcy rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody)
  opłata abonamentowa miesięczna (zł/m-c) 3,31


3,164,91


4,76

 
3,57


3,415,30


5,14
* cena po uwzględnieniu dotacji z Urzędu Gminy
Podstawa prawna: art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (.t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) oraz Uchwała Rady Gminy Potęgowo Nr XLV/329/2017 z dnia 29.11.2017r.


Zestawienie cen i stawek opłat określonych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.
 
Grupa odbiorców Klasyfikacja Rodzaje cen i stawka opłat Ceny netto Ceny brutto
Grupa I
gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
PKD
36.00. Z
cena wody (zł/m3) 2,73 2,95
Grupa I
gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
PKD
37.00. z
cena za odprowadzanie ścieków (zł/m3) 4,38 4,73*
Grupa 1 - gospodarstwa domowe (odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani wg wskazań wodomierza)

Grupa 2 - gospodarstwa domowe (pozostali odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody)

Grupa 3 - pozostali odbiorcy (odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza)

Grupa 4 - pozostali odbiorcy (odbiorcy rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody)
  opłata abonamentowa miesięczna (zł/m-c) 3,31


3,164,91


4,76

 
3,57


3,415,30


5,14
* cena po uwzględnieniu dotacji z Urzędu Gminy
Podstawa prawna: art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (.Dz. U. z 2015r. poz. 139) oraz Uchwała Rady Gminy Potęgowo Nr XXiX/213/2016 z dnia 30.11.2016r.

Zestawienie cen i stawek opłat określonych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.)
 
Grupa odbiorców Klasyfikacja Rodzaje cen i stawka opłaty Ceny netto Ceny brutto
Grupa I:
gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

 
PKD

36.00.Z
cena wody (zł/m3)

 

2,53


 
2,73

 
Grupa I:
gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
PKD

37.00.Z
cena za odprowadzanie ścieków (zł/m3)
 
4,71* 5,09*
Grupa 1 – gospodarstwa domowe (odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani wg wskazań wodomierza)
 
Grupa 2 – gospodarstwa domowe (odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody)
 
Grupa 3 – pozostali odbiorcy (odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza)
 
Grupa 4 – pozostali odbiorcy (odbiorcy rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody)
 
  Opłata abonamentowa miesięczna (zł/m-c) 3,31
 


3,16
 


4,914,76
 
3,57


 
3,41
 


5,305,14
 
*cena po uwzględnieniu dotacji z Urzędu Gminy

taryfa na wodę i ścieki

Zestawienie cen i stawek opłat określonych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.)
 
Grupa odbiorców Klasyfikacja Rodzaje cen i stawka opłaty Ceny netto Ceny brutto
Grupa I:
gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

 
PKD

36.00.Z
cena wody (zł/m3)

 

2,63


 
2,84

 
Grupa I:
gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
PKD

37.00.Z
cena za odprowadzanie ścieków (zł/m3)
 
4,59* 4,96*
Grupa 1 – gospodarstwa domowe (odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani wg wskazań wodomierza)
 
Grupa 2 – gospodarstwa domowe (odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody)
 
Grupa 3 – pozostali odbiorcy (odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza)
 
Grupa 4 – pozostali odbiorcy (odbiorcy rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody)
 
  Opłata abonamentowa miesięczna (zł/m-c) 3,31
 


3,16
 


4,914,76
 
3,57


 
3,41
 


5,305,14
 
*cena po uwzględnieniu dotacji z Urzędu Gminy

taryfa woda i ścieki
 

Aktualności
Partnerzy