+48 59 8 115 073 zupzb@wp.pl

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie

Gospodarka mieszkaniowa

W skład zasobu mieszkaniowego gminy Potęgowo wchodzą 32 lokale komunalne oraz 4 lokale socjalne. Szczegółewe informacje dotyczące zasobu mieszkaniowego gminy określa Wieloletni Program Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Potęgowo na lata 2011-2015, wprowadzony na mocy Uchwały Rady Gminy Potęgowo z dnia 27.04.2011r. Nr VIII/52/2011.
Zasady przyznawania lokali zostały określone w Uchwale Rady Gminy Potęgowo nr VIII/53/2011 z dnia 27.04.2011r. w sprawie "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Potęgowo".
link_uchwala_w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy
link_uchwala_w sprawie zasad wynajmowania lokali
pozostałe czynsze

czynsz mieszkaniowy
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 

Aktualności
Partnerzy