+48 59 8 115 073 zupzb@wp.pl

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie

Usługi asenizacyjne

Wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Potęgowo

W naszej ofercie znajdziecie Państwo wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych. Usługę świadczymy przy użyciu przyczepy asenizacyjnej MEPROZET o pojemności 9000 l. Zrzut nieczystości następuje w stacji zlewczej przy oczyszczalni ścieków w Potęgowie. Cena usługi -216,00 zł brutto.

Zlecenie usługi:
Zlecenia od klientów, którzy zawarli umowę o wywóz i unieszkodliwienie nieczystości płynnych przyjmowane są drogą telefoniczną bez koniecznosci dokonywania przedpłaty. W przypadku braku zawartej umowy, zlecenie zostanie zrealizowane po dokonaniu przedpłaty w wysokości określonej zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Potęgowo.
Zlecenia realizowane są w terminie siedmiu dni od zgłoszenia.

Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług! 

Aktualności
Partnerzy