+48 59 8 115 073 zupzb@wp.pl

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie

Opłaty cmentarne

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY POTĘGOWO


Na mocy Uchwały nr VII/61/2019 Rady Gminy Potęgowo z dnia 21 marca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/47/2011 Rady Gminy Potęgowo z dnia 30 marca 2011r. „w sprawie wprowadzenia Regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Potęgowo” oraz ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i ich urządzeń na terenie Gminy Potęgowo, od maja br. obowiązują nowe stawki opłat za tzw. usługi cmentarne. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 15 kwietnia 2019r. pod pozycją 1850.

 
I. Opłata za miejsce grzebalne na okres 20 lat
1. Grób ziemny pojedynczy -1,0 m x 2,0 m 364,00 zł netto
2. Grób ziemny dziecinny (do 6 lat) – 0,6 m x 1,2 m 228,00 zł netto
3. Grób ziemny urnowy – 0,5 m x 0,5 m 228,00 zł netto
4. Grób ziemny rodzinny pionowy (głębinowy) – 1,0 m x 2,0 m 546,00 zł netto
5. Grób ziemny rodzinny poziomy (2 miejsca grzebalne obok siebie)– 1,8m x 2,0m 660,00 zł netto
II. Opłata za miejsca grzebalne murowane
1. Grób murowany pojedynczy – 1,0 x 2,2 m 869,00 zł netto
2. Grób murowany rodzinny pionowy (głębinowy) – 1,0 m x 2,2m 1411,00 zł netto
3. Grób murowany rodzinny poziomy – 1,8 x 2,2 m 1511,00 zł netto
III. Opłata za przedłużenie ważności grobów ziemnych na następne 20 lat
1. Przedłużenie ważności grobu ziemnego pojedynczego 346,00 zł netto
2. Przedłużenie ważności grobu ziemnego dziecinnego i urnowego 218,00 zł netto
3. Przedłużenie ważności grobu ziemnego rodzinnego pionowego 526,00 zł netto
4. Przedłużenie ważności grobu ziemnego rodzinnego poziomego 640,00 zł netto
IV. Opłata za rezerwację
1. Rezerwacja miejsca na grób ziemny pojedynczy na 20 lat 567,00 zł netto
2. Rezerwacja miejsca na grób ziemny urnowy na 20 lat 354,00 zł netto
3. Rezerwacja miejsca na grób murowany pojedynczy 874,00 zł netto
4. Rezerwacja miejsca na grób rodzinny ziemny pionowy na 20 lat 860,00 zł netto
5. Rezerwacja miejsca na grób rodzinny ziemny poziomy na 20 lat 960,00 zł netto
6. Rezerwacja miejsca na grób rodzinny murowany pionowy 1458,00 zł netto
7. Rezerwacja miejsca na grób rodzinny murowany poziomy 1558,00 zł netto
 


 

Aktualności
Partnerzy