+48 59 8 115 073 zupzb@wp.pl

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie

Zgłoś stan wodomierza

Informujemy, że pod koniec każdego kwartału pracownicy Zakładu dokonują odczytów wodomierzy. W przypadku nieobecnoścości odbiorcy usług, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 598115073 lub podanie odczytu wodomierza drogą elektroniczną (adres e-mail: zupzb@wp.pl). W treści wiadomości należy podać:
1. Imię i nazwisko osoby, z którą została zawarta umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
2. Nr wodomierza,
3. Odczyt wodomierza,
4. Datę odczytu.
 

Aktualności
Partnerzy