+48 59 8 115 073 zupzb@wp.pl

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie

Plombowanie wodomierzy

Wysokie kary za zrywanie plomb na wodomierzach!

Informujemy, że zgodnie z art. 28 ust 2 pkt 1) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 ro zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 139), każdy kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, podlega karze grzywny do 5000 zł.

W przypadku konieczności zerwania plomby, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zakład.
Za ponowne plombowanie wodomierza naliczana jest opłata w wysokości określonej  zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Potęgowo.
 
Zarządzenie - plombowanie wodomierza

Aktualności
Partnerzy