+48 59 8 115 073 zupzb@wp.pl

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie

Skargi i wnioski

I N F O R M A C J A
o przyjmowaniu skarg i wniosków
 
W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w siedzibie Zakładu Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie przez:
Elwirę Szewczyk – Dyrektora
       w każdy poniedziałek w godzinach 800-1530
       w każdy czwartek w godzinach 1600-1700
 
 

Aktualności
Partnerzy