+48 59 8 115 073 zupzb@wp.pl

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie

Podstawowe akty prawne

Statut ZUP Potęgowo
Uchwała powołanie ZUP
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZUP


Dz.U. 2014 poz. 518
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 594
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnymym

Dz.U. 2011 nr 45 poz. 236
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej

Dz.U. 2010 nr 241 poz. 1616
Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 885
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 907
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych

Dz.U. 2014 poz. 1182
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych
 

Aktualności
Partnerzy